Marin forsøpling og artsregistrering på Steilene

NESODDEN KOMMUNE får 150000 kroner til akvarium og utstyr til artsregistrering

Uteskolen på Steilene er en alternativ læringsarena og et sted hvor skoleklasser fra Nesodden blant annet får lære om marint miljø, fiske og bruk og stell av båt. Nå skal de i gang med et prosjekt som har som mål å registrere og fjerne søppel i strandsonen rundt Steilene. De skal også hente inn ulike marine arter for å lære om disse, og vil ha et akvarium med hummer og andre arter som er å finne i området rundt Steilene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?