Marin opprydding

Oslofjordens Friluftsråd fikk 50.000 kroner i 2013 til klassesett av snorkel, dykkemaske og våtdrakter til undervisning og rydding av marint avfall.

OF har hvert år mange tusen barn og pedagoger på kurs rundt omkring langs Oslofjorden. En viktig del av dette arbeidet er å vise mulighetene som ligger i å flytte deler av læringsarbeidet i skole, barnehage og SFO ut i friluft.

OF har stort fokus på miljø og bærekraftig utvikling. To viktige prosjekter hvor barn og unge i skolealder deltar hvert år, er rydding av marint avfall og kartlegging og bekjemping av svartelista arter.

Her får elevene lære om konsekvensene av negativ, menneskelig innvirkning på natur og miljø. De får her oppleve problemene på nært hold og være med og gjøre en innsats for miljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?