Marispelet ved Rjukanfossen

Med stor dugnadsinnsats utvikles området og virksomheten rundt spelet, som formidler lokal kulturarv.

Fra Marispelet ved Rjukanfossen 2022. (Alle foto: Marispelet ved Rjukanfossen)

Marispelet er en viktig formidler av kulturarven fra Tinn, Telemark og Norge på 1850-tallet. I samarbeid med Hydro Energi og Tinn kommune slippes Rjukanfossen, som til vanlig er lagt i rør, som en del av forestillingen.

Spelet består av både profesjonelle og amatører som jobber hele året med å sette opp Marispelet.

Foreningen “Marispelets frivillige og venner” forsetter utviklingen av området for bedre tilrettelegging for frivilligheten knyttet til spelet. De sørger også for kurs og aktiviteter som formidler kulturarven.

De har fått støtte til blant annet å bygge tribuner med mer på dugnad.

Tildelinger til Marispelet ved Rjukanfossen

2021: 450.000 kroner til kurs, utstyr og utvikling.

2020: 200.000 kroner til å forbedre tribuneområdet, rive gammel lydbu og andre ombygginger som kan øke kapasiteten til produksjonen og gi en bedre forutsigbarhet til Marispelet.

2018: 140.000 kroner til invetar til salgsbod.

2018: 135.000 kroner til scenografi og lagerplass.

2017: 15.000 kroner til hyller og til å vedlikeholde scenografi.

2015: 200.000 kroner til kostymer.

2009: 200.000 kroner til amfi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?