Markahytte på gammel husmannsplass

Bærum kommune, kulturvern, fikk 700.000 kroner i 2015 til rehabilitering av husmannsplassen Garlaus til markahytte.

(Foto: Bærum kommune)

Husmannsplassen Garlaus ligger ved Ankerveien nedenfor Garlaushøgda, nord for Steinsskogen gravlund. Ankerveien er en mye brukt turvei. Veien ble bygget av Peder Anker i 1790-årene, og det historiske veifaret går mellom Bogstad og Bærums verk.

Bærum kommune rehabiliterer husmannsplassen for å bruke den til markahytte. Arbeidet med rehabiliteringen organiseres som et håndverkskurs, der håndverkere får opplæring i tradisjonelle håndverksteknikker.

Når hytta er ferdig vil frivillige organisasjoner stå for kafedrift av markahytta i helgene.

Se også:

http://www.budstikka.no/kulturminne/kulturvern/handverk/ny-markahytte-snart-ferdig-restaurert/s/5-55-402417

http://www.budstikka.no/kultur-og-underholdning/kulturvern/larer-tradisjons-handverk-pa-garlaus/s/5-55-156649

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?