Markakartet – utforsk marka!

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS får 175000 kroner til utvikling av karttjeneste for inkludering av kulturminner

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sprer naturkunnskap og naturglede for barn og unge. En av deres viktigste oppgaver er å forvalte Oslomarkas verdier for friluftsliv, naturopplevelse og naturvern. Oslomarka utgjør 0,4 % av Norges areal og er mye brukt. NOA ønsker å inkludere kunnskapen om levd liv i marka til formidlingen, kulturminner og interessante kulturhistoriske steder gjør turen mer spennende. De har tidligere fått støtte til å utvikle Markakartet, et interaktivt digitalt kart, der blant annet verneområder og eventyrskoger er markert. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, vil også informasjon om kulturminner inkluderes i kartet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?