Markering av Kunsthøyskolen i Oslo sitt 200 års jubileum med aktiviteter i grunnskolen

Kunsthøgskolen i Oslo får 300.000 kroner til markering av 200 års jubileet.

Skolen er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. I 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole, som dannet grunnlaget for kunsthøyskolen slik den er i dag. Jubileet skal vise den kunstneriske, kulturelle og samfunnsmessige betydning av Tegneskolens fag slik disse fagene fremstår i 2018. Altså er dette en markering som ikke først og fremst er historisk, men snarere viser verdien av fagene i skolen, kulturen og for samfunnet i en tid med endringer, omstilling og nye utfordringer. I den forbindelse skal det gjennomføres et prosjekt i grunnskolene i Osloområdet for å vise og å løfte frem de praktisk-estetiske fagene i skolen i dag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?