Mat og barn

ÅS KOMMUNE får 489516 kroner til matprosjekt for barn på skolefritidsordningen

Ås frivilligsentral ble etablert i 1997 og gjennomfører en rekke tiltak på tvers av offentlig og frivillig samhandling. Nå ønsker de å skape en fellesarena for barn, hvor matglede og positiv atferdsendring knyttet til matvaner står i sentrum. Målet er at barn skal forstå sammenhengen mellom råvarer vi henter fra jorda og reisen den har før den når bordet i form av et måltid. Barn, foreldre og SFO ansatte ved Rustad skole skal delta i prosjektet og mye av det pedagogiske opplegget skal være ved Vitenparken i Ås. Prosjektet skal gjøres over to og et halvt år

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?