Mat og ferieopplevelser på Filtvet

TREFOLDIGHET FERIEKOLONI får 125.000 kroner til komfyr, tilrettelegging av kjøkken og utstyr til matlaging.

Feriekolonien er landets eldste sommerleir for barn og ungdom. I 128 år har barn fra hele landet kommet til Filtvet i Hurum, på en aktiv og trygg sommerferie. 150 barn i alderen 5 – 14 år kommer hvert år fordelt på tre puljer av 11 dager. De jobber med stadig med å finne nye aktiviteter for barna som kommer på feriekoloni. Det være seg fysisk aktivitet, mestring, læring eller andre verdier som man tar med seg videre.

I 2017 startet de opp et prosjekt som handlet om å involvere barna i matlaging og bevisstgjøring rundt råvarer og kosthold. Et drivhus ble satt opp og barna fikk delta i å dyrke og høste grønnsaker. Dette ønsker de nå å bygge videre på, gjennom at barna blir enda mer delaktige og involvert i å lage maten som serveres på feriekolonien. For å gjennomføre dette er det behov for oppgradering og utbedring av kjøkkenet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?