Matematikkhefter og sommerkurs

LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) fikk 200.000 kroner i 2014 til matematikkhefter og sommerkurs.

Dette er en frivillig organisasjon med lokallag over hele landet. De har medlemmer som underviser i matematikk på alle nivåer, fra barnehage til høgskole og universitet, og de arbeider for å styrke fagets plass i barnehagen og skolen.

Dette gjør de blant annet ved å arrangere sommerkurs for lærere og å gi ut Matematikkdagheftet i tilknytning til matematikkdagen. Skoler over hele landet inviteres til å delta på matematikkdagen som arrangeres i uke 11.

Heftet består av praktiske matematikkoppgaver som kan brukes fra barnehage til videregående skole. Lamis arrangerer også sommerkurs for lærere. Både å lage matematikkheftet og å arrangere sommerkurset går på omgang mellom lokallagene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?