Matglade aktiviteter med Smaksverkstedet

FOLKELIG AS fikk 1 500 000 kroner til å gjennomføre Smaksverkstedet i 2024

Smaksverkstedet er et inkluderende nærmiljøtilbud der barn og unge får rom til å utforske mat og smak, og oppleve matglede i fellesskap. Målet er å gi barn og unge matglede og matkompetanse, i tillegg til å være en inkluderende sosial arena i barnas nærmiljø. Lokale unge er instruktører, som regel studenter innen ernæring, helse, pedagogikk og sosialfag, og som dermed får relevant arbeidserfaring. I tillegg til å være en fritidsaktivitet, vil hver kursrekke avsluttes med en nabolagsmiddag hvor barna inviterer og lager mat til både foreldre, besteforeldre og andre i nabolaget. Smaksverkstedet har et helhetlig fokus på både helsefremmende matvaner, bærekraftig forbruk og mat fra jord til bord – til jord, matkultur, bygge sosiale arenaer i barnas nærmiljø, og tilføre sosiale fellesskapsarenaer for både barn, foreldre og resten av nærmiljøet. Folkelig AS har fått tildelt 1 500 000 kr til å gjennomføre Smaksverkstedet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?