Matglede for flere

Sunnaasstiftelsen får 200.000 kroner til kursrekke med Norsk smaksskule.

Smaksskule på Sunnaas startet i 2016 og har vært et vellykket prosjekt, tilbudet om kurs i smak og god ernæring har vært veldig viktig for brukerne. God ernæringsstatus er en forutsetning for vekst, utvikling og prestasjonsevne. Pasienter med behov for spesialisert habilitering- og rehabilitering har gjerne flere tilstander som påvirker næringsinntak og måltider, for eksempel kognitiv svikt, spise- og svelgevansker, nedsatt appetittregulering, psykiske vansker, lammelser og andre diagnosespesifikke ernæringsvansker. Smaksskulen på Sunnaas er et spesialtilpasset opplegg for målgruppen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?