Matkultur- og aktivitetssenter på Kalnes

KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE fikk 550 000 kroner til forprosjekt i 2024

Kalnes videregående skole i Østfold har som mål å skape en læringsarena for sunn og bærekraftig matkultur. Med utgangspunkt i eget skolegårdsbruk vil de, i samarbeid med lokale organisasjoner og idrettslag, etablere et matkultur- og aktivitetssenter for å fremme matglede, bevegelsesglede, folkehelse og bærekraft. Kalnes Videregående skole har fått tildelt 550.000 kroner til et forprosjekt for å utrede grunnlaget for senteret.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?