Maurstad Ungdomslag

Maurstad Ungdomslag får 110.000 kroner til oppgradering av scene, sceneteppe og lysbom.

Ungdomslaget ble sitftet i 1896, og kan med det se tilbake på over 100 års historikk med teater, musikk, dans, leikarring, revy og festival.

Med midler til oppgradering av scene håper vi det er duket for mange år til med stor og varierert aktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?