Med Munch som mentor

UngKunst er en regional satsning for kulturskoler i utvalgte kommuner i Viken som handler om fordypning og talentutvikling innen visuell kunst.

UngKunst er en satsing på fordypning og talenttilbud i visuell kunst i kulturskolene i ni kommuner i tidligere Akershus: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby, Ski og Ås.

Ved å ta utgangspunkt i temaet “Munch som mentor” trekkes det faglige og kunsthistoriske linjer til dagens unge som skal finne sitt individuelle uttrykk og velge sine teknikker i en tid der mulighetene aldri har vært større.

Fra 2020 videreføres prosjektet i samarbeid med Viken fylkeskommune. Moss kommune er den første nye som kommer med. Tiltaket synliggjør visuell kunst som aktivitet, opplæringsmulighet og mulig yrkesvei.

Tildelinger

Kulturskolen i Ås fikk 650.000 kroner til kunstnermøter, verksteder og galleribesøk for deltakerne i UngKunst i samarbeid med kunstner Malin Jordfald skoleåret 2020-2021.

Kulturskolen i Ås fikk 1.300.000 kroner til prosjektet Med Munch som mentor i kulturskolen i to år fra skoleåret 2021-2022

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?