Med Sabima på jakt etter arter i naturen

Sabima får 510.000 kroner til appen Artsjakten.

Miljøorganisasjon jobber for å stanse tapet av naturmangfold og er paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge, med til sammen rundt 20.000 medlemmer. De har som mål at flere vet, og engasjerer seg i, tap av biologisk. I samarbeid med Naturvernforeningen vil de lage appen Artsjakten, med utgangspunkt i den danske versjonen NaturTjek. Med appen ønsker å få flere unge kartleggere og naturentusiaster ved at de enkelt kan artsbestemme og registrere vanlige, norske arter. Målet er å gjøre det morsomt å lære mer om arter og naturmangfold, og få barn og unge ut i naturen og på artsjakt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?