Med ungdom som ressurs

LANDSFORENINGEN UNGDOM OG FRITID får 9500000 kroner til kursmateriell, ungdomskonferanser og straksmidler til ungdomsdrevet aktiviteter og innovasjon på ulike fritidsklubber

Ungdom og Fritid (UoF) er landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, og representerer 650 medlemsklubber over hele landet. Fritidsklubber er åpne møteplasser for ungdom, uten krav om prestasjon og ingen høye deltakeravgifter og representerer en av de største fritidsaktivitetene for ungdom. Medlemmer av Ungdom og Fritid jobber under grunnprinsippet om at barn og unges demokrati og medvirkning er sentralt i alt de gjør og ønsker at alle barn og unge skal få anerkjennelse for sin kompetanse og kunne ha eierskap over egen fritid. Ved å fortsette arbeidet de allerede gjør for aktiv medvirkning og kompetanseheving, vil UoF stimulere til ungdom som premissleverandør i utvikling av nye tiltak og prosjekter lokalt. Ungdom skal se umiddelbar effekt av engasjementet som oppstår etter deltakelse på idéverksted, ved å få midler for å realisere nettopp sine ønskeprosjekter. Med dette vil de oppleve større påvirkningskraft og bygge kompetanse rundt demokratiets muligheter og som et totalt løft vil dette bidra til en nasjonal styrking av kulturtilbud for barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?