Medmenneske til medmenneske

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN fikk 8.900.000 kroner i 2022 til styrking av Home-Starts arbeid for flyktninger.

Home-Start bidrar til å hjelpe familier i en sårbar fase. De driver et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier. Deres slagord er “medmenneske til medmenneske”.

I 2022 fikk de støtte til å oppskalere virksomheten for å kunne gi tilbud også til flyktninger, og til å rekruttere flere frivillige.

I tillegg skal midlene bidra til etablering i en ny avdeling, samt gjennomføring av et evalueringsarbeid for å måle nytten av arbeidet de gjør.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?