Medvirkningens mulighetsrom

BRO2X får 100000 kroner til workshops og seminar

Bro2x er en forening som jobber for å fremme ungdommen sin posisjon i samfunnet. De vil styrke ungdom i troen på seg selv og egen framtid. Gjennom prosjektet “Medvirkningens mulighetsrom” skal ungdom få innsikt i og kompetanse på hvordan de kan påvirke samfunnsdebatten. Tiltaket rettes mot ungdomsråd i Viken Fylkeskommune. De får tildeling til workshops og erfaringsseminar i forlengelsen av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?