Mekkeverksted for ungdom

HURDAL KOMMUNE får 120000 kroner til møbler, verktøy og utstyr

Ungdom i Hurdal har få møteplasser utenom organisert idrett og fritidsklubben. Hurdal fritidsklubb ønsker å inkludere flere i fritidsaktiviteter, og en mekkegarasje er etterspurt av mange i kommunen. Den vil skape en sosial møteplass hvor flere ungdom får oppleve mestring og glede.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?