Mekkeverksted i Askim

Til etablering av mekkeverksted har Sparebankstiftelsen stilt 100.000 kroner til disposisjon.

Askim kommune solgte for en tid tilbake ungdomshuset “Heimen”. Blant annet etter engasjement fra Askim Rotary Klubb har det vært arbeidet for å etablere nye tilbud for områdets ungdom. Et av tiltakene er å etablere et mekkeverksted.

Til dette arbeidet har Sparebankstiftelsen DNB stilt 100.000 kroner til disposisjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?