Mekking i Spydeberg

Spydeberg Motorklubb får 119.000 kroner til oppgradering av klubbhuset.

Klubben er et tilbud til barn og unge med interesse for motor og mekanikk. De har eget klubbhus i Spydeberg, og medlemmene kommer fra både lokalmiljøet og nabokommuner. Det er åpent for organisert aktivitet to dager i uken. Utover dette er lokalene tilgjengelige for leie. Interessen for mekking og motor er stor, og det er behov for å oppgradere lokalene noe, slik at det fortsatt blir et godt og hyggelig sted å være.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?