Mellomfestivalen

STREET ART OSLO AS får 300000 kroner til gjennomføring av workshops, kunstprosjekt i nabolaget og utstilling

Street Art Oslo kuraterer, produserer og formidler gatekunst på offentlige og private arenaer, gjennom festivaler, guidede turer, workshops, utsmykning av bygg, utstillinger, publikasjoner, og radio. Deres formål er å sørge for en bro mellom gatekunst og graffiti-subkulturer og den øvrige allmennheten. Deres målsetning er å fremheve ikke-institusjonaliserte tilnærminger til kunst i mellomrom, samt å inspirere til økt deltakelse og opplevelse av medeierskap av den visuelle sfæren i det offentlige rom. De skal arrangere mellomfestivalen, en nabolagsfestival som arrangeres av Street Art Oslo i samarbeid med Blå Kors Oslo, Sofienberg ungdomsskole, Grünerløkka Flerbrukshus (Kirkens Bymisjon/Bydel Grünerløkka), Paulus og Sofienberg menighet, og andre lokale aktører i nabolaget. Prosjektet gjennomføres sommer og høst 2023 på Sofienberg i Oslo, og består av aktiviteter som på ulike måter tilrettelegger for samskapende kunstproduksjon i nabolaget på tvers av generasjoner, funksjonsevner og sosio-kulturell tilhørighet. Prosjektet bygger på pilotprosjektet Paulusfestivalen i 2022, initiert av Paulus og Sofienberg menighet i Oslo.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?