Mellomrommet mellom skole og fritid

VIKEN IDRETTSKRETS får 29500000 kroner til utvikling av aktivitet i tidsrommet mellom skoledag og organisert fritidsaktivitet

Prosjektet er et samarbeid mellom idrettskretsene i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark. Målsetningen er å utnytte en tid på dagen hvor mange anlegg står tomme, og hvor mange barn og ungdommer ikke har aktivitetstilbud å benytte seg av. Gjennom samarbeid med bl.a. lokale skoler over hele Østlandet vil man legge til rette for at flere kan gå rett fra siste skoletime og ut i et gratis og variert tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet sikter på å utvikle aktivitet der unge trenere og ledere organiserer mye av aktiviteten, gjennom tilbud som er åpne og inkluderende også for dem som ikke driver organisert idrett til vanlig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?