Mentor for utdanningsveiledning

UNG PLATTFORM fikk 50 000 kroner til utstyr, kurs og mentorordning i 2024

Prosjektet jobber for å styrke ungdommers selvtillit og livsmestring gjennom en mentorordning levert av Ung Plattform i Vestre Aker. Ved å matche ungdom med erfarne mentorer, vil ungdommene få veiledning på sterke valg innenfor utdanning og livsferdigheter, i tillegg til deltakelse i workshops rettet mot personlig utvikling og karriereveier. UNG PLATTFORM har mottatt 50 000 kroner, som er øremerket utstyr, kurs og drift av mentorordningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?