Mentorordning i fotballklubb

FK Ørn Horten får 230.000 kroner til å etablere mentorordning.

Fotballklubben er svært opptatt av å bygge en god lagkultur og å skape et inkluderende miljø. Derfor ønsker de å legge til rette for mentorlag, der nåværende spillere, trenere eller ledere med bredt kulturmangfold skal fungere som mentorer for spillerfamilier med ikke-norsk bakgrunn. Målet er å styrke inkluderingen, med økt trivsel, mestring og sosialisering for alle de involverte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?