Mer aktivitet i skolegården og møteplass i fritiden

SKJETTEN FAU får 500000 kroner til treningsapparater og utstyr

FAU ved Skjetten skole vil aktivisere elevene i skoletid og friminutter og ha et anlegg de også er stolte av på kveldstid. Mer aktivitet i skolegården vil på sikt kunne forebygge hærverk, øke tilhørighet og bedre miljøet generelt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?