Mer aktivitet på Flolangen

Avdeling fritid og forebygging, Nes kommune får 300.000 kroner til flere soveplasser og tilrettelegging av uteområde på Flolangen.

Inne i skogen i Nes ligger et sted som heter Flolangen. Det ligger flott til ved et lite vann, og det er laget bålplass og satt opp to lavvoer her. Kommunen har overtatt området, hvor det tidligere var blant annet et sagbruk. I samarbeid med lag og foreninger har de gjort om dette til et leirsted. Stedet trenger nå en oppgradering og vedlikehold for å kunne øke aktiviteten og bli et mer attraktivt sted. Det vil være til glede for barn, unge og foreldre på fritid, i skolesammenheng og i forbindelse med ferieaktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?