mer aktivitet på Vølneberg gamle skole

Vølneberg vel i samarbeid med Blaker og Sørum historielag får 178.000 kroner til opprusting av inventar.

Velforeningen og historielaget holder til på Vølneberg skole hvor de tar vare på historien blant annet gjennom å skape arrangementer for nærmiljøet. Historielaget arrangerer blant annet “en skoledag fra gamle dager” i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i kommunen, og de arrangerte for første gang familiedag før jul. I samarbeid med andre lokale foreninger vil de tilby kurs i ulike håndverksteknikker og andre aktiviteter. Med økt aktivitet er det ønskelig med mer og bedre utstyr og inventar.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?