Mer liv i gamle tradisjoner

NORE OG UVDAL KOMMUNE får 189500 kroner til overbygg og montre

Nore og Uvdal bygdetun ligger i Kirkebygda med utsikt over Uvdal. Tunet er bygd opp på den gamle Prestegården i tilknytning til den unike Uvdal stavkirke, fra 1168. Flere av husene står på sin opprinnelige tomt, de øvrige er flyttet dit fra forskjellige steder i kommunen. Til sammen viser de hvordan gårds- og setertunene i kommunen var bygget opp. De ønsker i større grad å formidle bruk av gamle maskiner og håndverkstradisjoner for barn og unge, og får støtte til tilrettelegging for utstilling av flere gjenstander.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?