Mer parkouraktivitet

Oslo Parkour tilrettelegger for kreativ bevegelse, og har fått støtte til utbedring av lokalet og undervisningsvideoer.

Alle foto: Antero Hein

Oslo Parkour Park ligger i Gamlebyen i Oslo. De har store lokaler, som i stor grad er bygget og innredet på dugnad.

I 2020 fikk de støtte til en utbedring av lokalet. Dermed kan de huse flere og mer varierte aktiviteter og flere kan ta del av tilbudet. Foreningen fikk også støtte i 2020 til å lage instruksjonsvideoer.

Oslo Parkour Park forteller at de holder kurs i parkour, tricking, breakdance og parkourlek. De har også mange fritreninger i uka der rommet åpnes for fri kreativ aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?