Mer stolpejakt

Foreningen Stolpejakten har fått støtte til å gjennomføre og videreutvikle Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet.

Stolpejakten er lavterskel orientering som arrangeres landet rundt, og går ut på at orienteringslag og lignende setter ut poster ved kulturminner, naturperler, turstier og lignende. Alle kan delta, og kartene distribueres gratis.

I 2020 fikk Foreningen Stolpejakten 4,11 millioner kroner til å videreutvikle tilbudet, med mål om enda flere stolpejegere.

I 2019 fikk Stolpejakten 5 millioner kroner til gjennomføring av Stolpejakten fra 2019 til 2021.

I 2017 fikk de 1 million kroner til å knytte stolpejakten til kulturminner i forbindelse med Det europeiske Kulturminneåret 2018.

I 2015 fikk de 3 millioner kroner til å gjennomføre Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet.

Se: stolpejakten.no.

Foreningen Stolpejakten ble etablert i 2014 etter at det var gjennomført en pilot i Gjøvik med oppløftende resultater.

Tidligere tildeling

Stolpejakten i Oppland

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?