Mer tilgjengelige aktiviteter for målgruppen

VIVIL IDRETTSLAG fikk 90 000 kroner til tilhenger i 2024

Idrettslaget, som organiserer aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser, vil kjøpe en større tilhenger for transport og lagring av utstyr. Vivil Idrettslag har fått tildelt 90 000 kroner til en tilhenger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?