Mer turmat fra hele verden

NORSK FRILUFTSLIV fikk 4 000 000 kroner til prosjekt “Turmat fra hele verden” i 2024

Mat er en viktig del av turopplevelsen og alle har en matkultur. Gjennom å inkludere et mangfold av matkulturer inn i friluftslivet skapes nye opplevelser og nye grupper bringes sammen og ut i naturen. Prosjekt turmat fra hele verden skal nå videreføres blant annet gjennom å holde turmatkurs, gjennomføre ulike arrangementer, utvikle formidlingsmateriell og ved å kurse lærere i skolen og ansatte og frivillige i organisasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?