Meråpen skole Hjortsberg

HJORTSBERG SKOLE får 100000 kroner til utstyr til aktivitet

Hjortsberg skole er en barneskole, 1.-7. trinn med 465 elever i Halden. Skolen ligger litt utenfor bykjernen, i nærhet av skog og friluftsområder. De vil i samarbeid med FAU tilby nærmiljøet en møteplass både utendørs og innendørs, for aktiviteter etter skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?