Meråpent skolebibliotek på Grorud skole

GRORUD SKOLE FORELDREFORENING får 400000 kroner til “straktstiltak” og arkitekttjenester

Grorud skole, sammem med FAU, ønsker å gjøre om skolens bibliotek til en aktiv møteplass for barn og unge etter skoletid. De vil gjennomføre et forprosjekt og involvere elevene i utviklingen av den nye møteplassen, og har fått støtte for å gjøre dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?