Meråpent ungdomshus

Ungdomskulturhuset Plan B får 80.000 kroner til oppgradering av rom og utstyr.

Huset fungerer som møteplass, arena for kulturell utfoldelse, inkluderingsarena, samarbeidspartner for flere festivaler og kulturelle institusjoner, og som fritidsklubb for ungdom mellom 13 og 20 år. Fra å være et henholdsvis slitent medierom og møterom ønsker de nå å gjøre om dette arealet til ungdomskontorer og mediesal/presentasjonsrom med moderne utstyr. De ønsker å gjøre huset tilgjengelig for flere og for merbruk – à la bibliotekenes “meråpent”. Ved å utnytte rommene på denne måten mener de å kunne stimulere ikke bare til bruk av huset, men også til å få inn aktiv og engasjert ungdom, for eksempel studentbedrifter, foreninger og lag for og av ungdommer til å ha en møteplass for sine aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?