Merking av kulturminner i Frogn

75.000 kroner bevilges Frogn Historielag tin rydding og merking av stier ved kulturminner i Frogn Kommune.

Frogn Historielag ønsker å rydde og merke stier ved kulturminner i Frogn Kommune.

Dette vil de gjøre med stor grad av dugnad og egeninnsats og ved hjelp av Sparebankstiftelsens bidrag på kr 75.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?