Merking av løyper

Kvam idrettslag fikk 110.000 kroner i 2013 til skilting og merking av løyper.

I 2009 ble det etter initiativ fra Kvamsfjellets vel og Kvam idrettslag startet et stort arbeid. Gamle råk skulle åpnes, turstier og infrastruktur skulle lages slik at de kunne legge til rette for gode naturopplevelser.

Det er nå etablert et titalls kilometer med løyper som mange steder kombinerer sommer og vinteraktivitet. Sti- og løypesystemet binder sammen Kvam og Kvamsfjellet, det binder sammen naboregioner, og det er etablert for å sikre en trygg fremkommelighet.

Idrettslaget har lagt ned mye ressurser og en stor dugnadsinnsats i arbeidet, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med sluttfinansieringen til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?