Mesøy Grendelag

Mesøy grendelag får 35.000 kroner til flytebrygge.

Mesøya ligger ved Ørnes i Meløy kommune. Grendelaget jobber for å tilrettelegge for optimal bruk av grendehuset. Dårlig veiforbindelser gjør det nødvendig for mange av grendelagets medlemmer å bruke båt for å komme seg til grendehuset. Da trengs flytebrygge for å sikre trygg landgang, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til en slik.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?