Mestring med kano

Hadeland MS forening får 76.000 kroner til kanoer og tilbehør.

Med et stadig økende antall av unge med multippel sklerose, ønsker Hadeland MS-forening å gjøre en innsats for de som rammes. Det er dannet en egen gruppe, Ung med MS, og denne gruppen vil blant annet fokusere på fysisk aktivitet i friluft med ønske om å skape glede, samhold og mestring, og å bedre helsen og livskvaliteten for den MS-diagnostiserte, alt ut ifra den enkeltes forutsetninger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?