Meteorkameranettverk

NORSK METEORNETTVERK fikk 400 000 kroner til kameranettverk, server og ultralydsensorer i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?