Middelalderbyen Oslo

Middelalderbyen Oslo får 30000 kroner til arkeologisk utgravingsutstyr. Ladegården har i samarbeid med Byantikvaren i Oslo laget et undervisningsopplegg for elever på 5.-7.-trinn. Opplegget heter En annen historie – Oslohistorien mellom ting og tekst, og innebærer blant annet aktiviteter hvor elevene får prøve seg som arkeologer og historikere. Dette er et «finn og forsk-opplegg» hvor elevene skal sette sammen informasjon fra arkeologiske, kunsthistoriske og skriftlige kilder for å beskrive livet til menneskene som levde i Oslos tidligste historie.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?