Middelalderkisten kommer hjem

ULLENSAKER SOKN får 350000 kroner til montré til utstilling

I middelalderkirken i Ullensaker sto det en kiste som antagelig ble brukt til å oppbevare kirketekstiler og liturgisk inventar. Den første kirken som ble bygget i Ullensaker var en tridjung kirke bygget i stein (1100t). Denne kirken ble ødelagt i et ras rundt år 1300, deler av inventaret ble reddet. Kisten ble gitt til Kulturhistorisk museum på begynnelsen av 1900-tallet. Denne kisten er den største kisten av sitt slag i Norge og er rikt utsmykket med fabeldyr og planter. Nå skal kisten lånes tilbake til Ullensaker kirke og i samarbeid med Børgeborgerne skal historien formidles til store og små.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?