Middelalderteppe for alle

Stiftelsen Steinhuset på Gran får 440.000 kroner til formidlingsopplegg knyttet til gjenskaping av Bildenteppet.

Stiftelsen ble etablert i 1971, og de eier og har til formål å bevare og drifte Steinhuset på Gran i henhold til Lov om kulturminner. Steinhuset er landets eneste profane steinbygning fra middelalderen på landsbygda i Norge. Stiftelsen har nå satt seg fore å gjenskape det tapte Bildenteppet for opphenging i Steinhuset på Granavollen. Bildentekstilet var et bildeteppe fra sent 1100-tallet fra garden Bilden i Steinhusets nabolag. Mest sannsynlig har tekstilet vært et alterteppe. Teppet ble dokumentert av lagmann Peder Alfsøn i 1627 og innsendt til Ole Worms samlinger i København sammen med dokumentasjon/en akvarell av teppet. Teppet har senere gått tapt, men akvarellen befinner seg i Nationalmuseet i København. I samarbeid med Hadeland Husflidslag, Randsfjordmuseet, Glasslåven, Ung Husflid og Kulturkontoret for Lunner og Gran lages det et formidlingsopplegg knyttet til gjenskapingen. Formidlingen omfatter kurs, foredrag, Den Kulturelle skolesekken og blogging.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?