Midler til kompetanseheving og økt engasjement for læren om insekter

Norsk entomologisk forening får 300.000 kroner til utstyr og organisering av samlinger og ekskusjoner.

Foreningen er en idealistisk nonprofitt medlemsforening med formål om å fremme interessen for læren om insekter. Den ble stiftet i 1904 og har i dag rundt 700 medlemmer spredt over hele landet, og omfatter både profesjonelle og amatører. Rekruttering av unge er en utfordring for entomologien. Bare i Norge har vi mer enn 20 000 insektarter, og på den nasjonale rødlista er halvparten av artene insekter. For mange insektfamilier finnes ingen ekspertise i Norge. Norsk entomologisk forening ønsker å bygge opp fremtidige entomologer som kan møte fremtidens utfordringer og behov. De vil samle interesserte unge for innbyrdes kontakt og med fagpersoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?