Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd får 280.000 kroner til samlingsplasser.

Friluftsrådet ønsker å tilrettelegge flere samlingsplasser i skogen med tilhørende tur/aktivitetsstier. Dette skal være i nærheten av boliger for utviklingshemmede, sykehjem/eldreboliger, rus/psykiatri osv. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til to slike plasser, herunder tilrettelegging av sti, bålplass og benker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?