Mikrokraftverk til Iungsdalshytta

DNT Oslo og Omegn får 1,5 millioner kroner til bygging av mikrokraftverk ved Iunsgdalshytta.

Iungsdalshytta er en betjent turisthytte med 48 sengeplasser som ligger sentralt i Skarvheimen. Hytta satser spesielt på barnefamilier som får delta i stølslivet på nabostølen. Dette er den siste stølen som er i drift i området, og den drives sammen med turisthytta.

Her satset det på lokal og ureist råvarer og mat, og det levende stølsmiljøet bidrar til en fin og attraktiv ramme for de mange som besøker stedet årlig.

Hytta har dieselaggregat for strømproduksjon og dette er både dyrt i drift og lite miljøvennlig. Nå ønsker de å erstatte aggregatet med et mikrokraftverk som produserer strøm. Målet er at mikrokraftverket skal bli en attraksjon sammen med stølsdriften, og det skal utarbeides informasjonsmateriell slik at alle som gjester hytta skal lære noe om sammenhengen mellom utslipp og klima.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?