Miljøagentene

Miljøagentene får 1 115 000 kroner til nettsider og utstyr – til sin kampanje for å få flere til å gå til skolen.

Gavemottaker er en miljøorganisasjon for barn og jobber for at barnas stemme skal bli hørt i miljøsaken. De har i underkant av 5000 medlemmer og i 2016 har Miljøagentene vært 10 år i virke.

Siden 2013 har de gjennomført en nasjonal gå-til-skolen-dag og i 2015 ble denne utvidet til en to måneders kampanje med over 20.000 deltakere. I den forbindelse ble det laget en nettside. Dette arbeidet ønsker Miljøagentene å bygge videre på.

Det er avgjørende å bygge gode holdninger tidlig, for å oppnå varige adferdsendringer. 63 prosent av alle førsteklassinger kjøres til skolen. Miljøagentene vil derfor lage en konkurranse i forbindelse med skolestart, der det er om å gjøre å gå mest. Konkurransen skal ta hensyn til alder. Skolene som går mest vil få miljø- og aktivitetsfremmende premier, som kommer alle elevene til gode.

Se også: http://beintoft.no/

Tidligere tildeling:

Utstyr til Miljøagentene (2013)

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?