Miljøengasjement blant unge

NATUR OG UNGDOM får 220000 kroner til kompetanseheving om klima- og miljøsaker

Fylkeslaget arbeider aktivt med å spre engasjement og få flere unge med i klima- og miljøarbeid. Gjennom seminarer og ekskursjoner ut i naturen, skal ungdom få økt bevissthet og forhold til omgivelsene og lære om utfordringer naturen står ovenfor. Det vil også bli arbeidsmøter der deltakerne får prøve seg på praktiske oppgaver og løsninger som kan benyttes i klima- og miljøarbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?