Miljøhagen

Miljøhagen får 127.000 kroner til materialer for fundamentering og bygging av værstasjon samt kjøp av solur.

Foreningen drives på frivillig basis og har som formål å utvikle og tilrettelegge uteområdet på Sandvold, Nesodden. Området skal bli tilgjengelig for barn og unge i kommunen og som et lærings- og opplevelsessenter. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal Miljøhagen sette opp en stasjon for oberservasjon og læring der barna kan lage sine egne prosjekter innenfor temaet metereologi. Dette settes i en sammenheng med astronomiske observasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?